6.0 BAHAGIAN PELABURAN STRATEGIK (PS)

Folder 6.0 BAHAGIAN PELABURAN STRATEGIK (PS)

Documents

Select Toggle Title Date
pdf Bab A Pengurusan Pelaburan ( pdf, 31 KB ) (4 downloads)
pdf Lampiran 1 Garis Panduan Tadbir Urus Anak Syarikat UTeM 11032019 ( pdf, 223 KB ) (11 downloads)
pdf Lampiran A ( pdf, 153 KB ) (10 downloads)
pdf Lampiran B ( pdf, 20 KB ) (5 downloads)
pdf Lampiran C ( pdf, 20 KB ) (5 downloads)