Bab C PENGURUSAN ASET TAK KETARA

Folder Bab C PENGURUSAN ASET TAK KETARA

Documents

Select Toggle Title Date
pdf Bab C PENGURUSAN ASET TAK KETARA ( pdf, 399 KB ) (110 downloads) Popular
pdf BORANG PELANTIKAN PENERIMA ASET ( pdf, 77 KB ) (81 downloads)
pdf KEW ATK 1 BORANG PENERIMAAN ASET TAK KETARA ( pdf, 49 KB ) (112 downloads) Popular
pdf KEW ATK 10 BORANG MEMBAWA KELUAR ASET TAK KETARA ( pdf, 87 KB ) (51 downloads)
pdf KEW ATK 11 BORANG ADUAN KEROSAKAN ASET TAK KETARA ( pdf, 46 KB ) (47 downloads)
pdf KEW ATK 12 LAPORAN PEMERIKSAAN HARTA INTELEK ( pdf, 46 KB ) (40 downloads)
pdf KEW ATK 13 LAPORAN PEMERIKSAAN HARTA BUKAN INTELEK ( pdf, 46 KB ) (47 downloads)
pdf KEW ATK 14 SIJIL TAHUNAN PEMERIKSAAN ASET TAK KETARA ( pdf, 37 KB ) (36 downloads)
pdf KEW ATK 15 SENARAI ASET TAK KETARA UNIVERSITI YANG MEMERLUKAN PENYELENGGARAAN ( pdf, 38 KB ) (31 downloads)
pdf KEW ATK 16 DAFTAR PENYELENGGARAAN ASET TAK KETARA ( pdf, 49 KB ) (47 downloads)
pdf KEW ATK 17 LAPORAN PENYELENGGARAAN ASET TAK KETARA ( pdf, 49 KB ) (60 downloads)
pdf KEW ATK 18 BORANG PINDAHAN ASET TAK KETARA ( pdf, 40 KB ) (47 downloads)
pdf KEW ATK 19 BORANG PENYERAHAN ASET TAK KETARA PENYELIDIKAN ( pdf, 60 KB ) (102 downloads) Popular
pdf KEW ATK 2 BORANG PENOLAKAN ASET TAK KETARA ( pdf, 73 KB ) (49 downloads)
pdf KEW ATK 20 LAPORAN PINDAHAN ASET TAK KETARA ( pdf, 47 KB ) (29 downloads)
pdf KEW ATK 21 BORANG PERMOHONAN PELUPUSAN HARTA INTELEK @ BUKAN INTELEK ( pdf, 51 KB ) (38 downloads)
pdf KEW ATK 22 BORANG PERMOHONAN PELUPUSAN HARTA BUKAN INTELEK (PERINGKAT PTj) ( pdf, 48 KB ) (59 downloads)
pdf KEW ATK 23 PERAKUAN PENILAIAN SEMULA (PPS) ( pdf, 49 KB ) (56 downloads)
pdf KEW ATK 24 SURAT LANTIKAN SEBAGAI JAWATANKUASA PEMERIKSA PELUPUSAN ( pdf, 38 KB ) (31 downloads)
pdf KEW ATK 25 LAPORAN JAWATANKUASA PEMERIKSA PELUPUSAN ASET TAK KETARA ( pdf, 45 KB ) (57 downloads)