BAB F GARIS PANDUAN PEROLEHAN BEKALAN, PERKHIDMATAN DAN KERJA MELALUI RUNDINGAN TERUS UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA

Folder BAB F GARIS PANDUAN PEROLEHAN BEKALAN, PERKHIDMATAN DAN KERJA MELALUI RUNDINGAN TERUS UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA

Documents

Select Toggle Title Date
pdf BAB F ( pdf, 160 KB ) (3 downloads)
pdf Lampiran F5 1 ( pdf, 28 KB ) (3 downloads)
pdf Lampiran F5 2 LAPORAN PERBANDINGAN ANGGARAN JABATAN ( pdf, 11 KB ) (1 download)
pdf Lampiran F5 3 PENGESAHAN PEGAWAI PENGAWAL KE ATAS RUNDINGAN HARGA UNTUK DIMUKTAMADKAN ( pdf, 9 KB ) (1 download)
pdf Lampiran F6 1 MAKLUMAT eGPA RUNDINGAN TERUS ( pdf, 39 KB ) (2 downloads)
pdf Lampiran F6 2 ( pdf, 41 KB ) (2 downloads)
pdf Lampiran F6 3 ( pdf, 103 KB ) (2 downloads)