3.0 BAHAGIAN PENGURUSAN PEROLEHAN UNIVERSITI (PU)

Folder 3.0 BAHAGIAN PENGURUSAN PEROLEHAN UNIVERSITI (PU)

Categories

Folder BAB A PUNCA KUASA, PRINSIP DAN DASAR PEROLEHAN UNIVERSITI
Folder BAB B KAEDAH PEROLEHAN BEKALAN DAN PERKHIDMATAN UNIVERSITI
Folder BAB C KAEDAH PEROLEHAN KERJA UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA
Folder BAB D PENTADBIRAN KONTRAK DALAM PEROLEHAN BEKALAN DAN PERKHIDMATAN UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA
Folder BAB E GARIS PANDUAN PENGURUSAN PEROLEHAN INFORMATION TELECOMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT) UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA
Folder BAB F GARIS PANDUAN PEROLEHAN BEKALAN, PERKHIDMATAN DAN KERJA MELALUI RUNDINGAN TERUS UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA
Folder BAB G GARIS PANDUAN PENYERTAAN ANAK ANAK SYARIKAT BADAN BERKANUN, KOPERASI KOPERASI, TABUNG KAKITANGAN KERAJAAN DAN PIHAK BERKUASA KERAJAAN TEMPATAN DALAM PEROLEHAN UNIVERSITI
Folder BAB H GARIS PANDUAN TUGASAN KE LUAR NEGARA BERKAITAN PEROLEHAN UNTUK UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA
Folder BAB I GARIS PANDUAN PEROLEHAN PERKHIDMATAN PERUNDING BAGI PROJEK ATAU KAJIAN KERAJAAN UNTUK UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA
Folder BAB J GARIS PANDUAN PEROLEHAN PERKHIDMATAN LATIHAN MELALUI DANA KEBOLEHPASARAN GRADUAN (GRADUATE EMPLOYABILITY GE) UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA
Folder BAB K GARIS PANDUAN PENYEWAAN BANGUNAN BAGI TUJUAN PENGINAPAN SISWA DAN BANGUNAN BAGI TUJUAN RUANG PEJABAT UNTUK UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA
Folder BAB L GARIS PANDUAN KETIDAKPATUHAN DALAM PEROLEHAN UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA
Folder BAB M GARIS PANDUAN PEROLEHAN HIJAU KERAJAAN (GOVERMENT GREEN PROCUREMENT GGP) UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA
Folder BAB N GARIS PANDUAN PEROLEHAN DARURAT UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA
Folder BAB O KEMUDAHAN PEMBIAYAAN DALAM PEROLEHAN UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA
Folder BAB P PEROLEHAN PEROLEHAN YANG DIKECUALIKAN DARIPADA TATACARA PEROLEHAN KERAJAAN
Folder BAB Q PEROLEHAN MENGGUNAKAN SUMBER DALAMAN UNIVERSITI
Folder BAB R : PEROLEHAN PEROLEHAN MENGGUNAKAN SUMBER DALAMAN UNIVERSITI YANG DIKECUALIKAN DARIPADA TATACARA PEROLEHAN UNIVERSITI